Psykologspesialist i klinisk psykologi med psykoterapi.

Jeg har tidligere jobbet i spesialisthelsetjenesten, allmennpsykiatrisk poliklinikk. Jeg har god erfaring med å møte mennesker i ulike livssituasjoner med varierende problemstillinger.

 

Blant annet har jeg jobbet med behandling av angst, depresjon, søvnvansker, livskriser, stress, traumer, lav selvfølelse, lav selvtillit og spiseforstyrrelser.