Det kan være ulike grunner til at man ønsker å gå i behandling hos en psykolog:

For noen kan det være en psykisk lidelse som angst eller depresjon.

For andre kan det ha oppstått en akutt krise, eksempelvis samlivsbrudd. 

Noen ønsker hjelp til å forstå seg selv bedre. 

Behandlingstiden varierer. Noen går i terapi fem-ti timer. Andre går i terapi som strekker seg over flere år. 

Det er altså svært ulike utgangspunkt for hvorfor man begynner med behandling.

 

Vi finner sammen ut hva du trenger akkurat nå.